من یک بلاک متنی هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

A

Amiodarone Bioindusteria

نام ژنریکAmiodarone Hcl
دستهتست
شکل داروییInjection

Antabus

نام ژنریکDisulfiram
دستهتست
شکل داروییTablet

B

Bucelon

نام ژنریکBusulfan
دستهتست
شکل داروییInjection

C

Calcium Edetate sodium

نام ژنریکCalcium edetate
دستهتست
شکل داروییInjection

Celginase

نام ژنریکL-Asparaginase
دستهتست
شکل داروییInjection

Colchicine Seid

نام ژنریکColchicine
دستهتست
شکل داروییTablet

Contrathion

نام ژنریکPralidoxime methylsulfate
دستهتست
شکل داروییVial

Combistill

نام ژنریکTobramycin 0.3% + Dexamethasone 0.1%
دستهتست
شکل داروییOphth Drop

D

Doxytrex

نام ژنریکCalcium Dobesilate
دستهتست
شکل داروییCapsule

E

Ephedrine Biotika

نام ژنریکEphedrine
دستهتست
شکل داروییInjection

F

Fibrovein

نام ژنریکsodium tetradecyl sulfate
دستهتست
شکل داروییVial

Fluconazole Bioindusteria

نام ژنریکFluconazol
دستهتست
شکل داروییVial

Formoterol Generis

نام ژنریکFormoterole
دستهتست
شکل داروییInhalation Capsule

G

Gutron

نام ژنریکMidodrine
دستهتست
شکل داروییTablet

I

Intelecta

نام ژنریکL-Carnitine
دستهتست
شکل داروییInjection & Oral Vial

Indapamide Generis

نام ژنریکIndapamide
دستهتست
شکل داروییTablet

K

Kanavit

نام ژنریک(Phytomenadione(K1
دستهتست
شکل داروییInjection

L

Levetiracetam Bluepharma

نام ژنریکLevetiracetam
دستهتست
شکل داروییOral Solution

M

MARDUK

نام ژنریکBenzoyl peroxide
دستهتست
شکل داروییTopical gel

Miozac

نام ژنریکDobutamine
دستهتست
شکل داروییVial

Mydrilate

نام ژنریکCyclopentolate
دستهتست
شکل داروییeye drop

N

Nitrolingual

نام ژنریکNitroglycerin
دستهتست
شکل داروییSublingual Spray

Nitronal

نام ژنریکNitroglycerin
دستهتست
شکل داروییInjection

Nitronal Aquase

نام ژنریکNitroglycerin
دستهتست
شکل داروییInjection

p

Paroxetina Bluepharma

نام ژنریکParoxetine
دستهتست
شکل داروییTablet

Phosphate sandoz

نام ژنریکphosphate Sodium
دستهتست
شکل داروییEffervescent tablet

Plus Kalium Retard

نام ژنریکPotassium Chloride
دستهتست
شکل داروییTablet

R

Risperidone suger Free

نام ژنریکRisperidone
دستهتست
شکل داروییOral Solution

Ropivacaine Bioindusteria

نام ژنریکRopivacaine
دستهتست
شکل داروییInjection

S

Succicaptal

نام ژنریکSuccimer
دستهتست
شکل داروییTablet

T

T3

نام ژنریکLiothyronine Sodium
دستهتست
شکل داروییTablet

V

Verdye

نام ژنریکIndocyanine green
دستهتست
شکل داروییVial

Valganciclovir Bluepharma

نام ژنریکValganciclovir
دستهتست
شکل داروییTablet