Nitrolingual | اسپری زیر زبانی نیتروگلیسرین | نیترولینگوال

اتساع عضلات رگ های خونی

درمان اسپاسم کرونری

توقف حمله درد جلوی سینه

اسپری نیترولینگوال چیست ؟

اسپری نیترولینگوال یک اسپری زیرزبانی است، این به آن معنی است که شما بایستی آن را در زیر زبانتان اسپری نمایید. ماده مؤثره آن در پزشکی نیتروگلیسرین نامیده می شود. این (ماده) عضلات اطراف رگ های خونی را متسع نموده و سبب می شود که قلب کارش را آسان تر انجام دهد. ماده مؤثره ی آن نیتروگلیسرین است. یک دوز از اسپری زیرزبانی حاوی ۴/۰ میلی گرم نیتروگلیسرین است.

اسپری نیترولینگوال برای چه مواردی بکار می رود؟

اسپری نیترولینگوال برای توقف حمله درد جلوی سینه (توقف حملات آنژین صدری) استفاده می شود. شما می توانید پیش از انجام هر کاری که فکر می کنید سبب درد آنژینی در شما خواهد شد اغلب به صورت فوری از آن استفاده کنید. شما همچنین می توانید در موارد زیر اسپری نیترولینگوال Ⓡ را بکار ببرید:

دچار یک حمله قلبی حاد شده اید.

دچار نارسایی حاد در حفره چپ قلب شده اید. در بیمارستان، اغلب برای درمان اسپاسم کرونری (گرفتگی رگ های تغذیه کننده قلب) طی تصویربرداری با اشعه X از سرخرگ های کرونری از طریق کاتتر (آنژیوگرافی کرونری) استفاده می شود.