بهبود نقص حاد متابولیسمی

بهبود کمبود ثانویه کارنیتین

ساخت کشور یونان

Intelecta / L-Carnitine (اینتلکتا)

ال کارنیتین به گروهی از مواد تعلق دارد که به عملکرد طبیعی بدن انسان به ویژه در متابولیسم حد واسط کمک می کند.

موارد مصرف:

این دارو در شرایطی استفاده می شود که میزان ال کارنیتین در بدن انسان کافی نیست و مکمل برای حفظ محدوده طبیعی لازم است.

نقص حاد متابولیسمی به علت کمبود ال کارنیتین

کمبود ثانویه کارنیتین در بیماران همودیالیزی مرحله نهایی بیماری کلیوی

سایر محصولات