CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

تقویت سیستم ایمنی بدن

بهبود جذب مواد معدنی

کاهش خطر ابتلا به نقرس

این دارو به عنوان پادزهر شناخته شده و در درمان مسمومیت هایی که توسط حشره کش های خاص به نام آنتی کولین استراز و سموم کشاورزی استفاده می شود.
درمان حتی در صورت تجویز مدت کوتاهی پس از مسمومیت موثر است.

اگر فاصله بین مسمومیت و شروع درمان بیشتر از ۳۶ ساعت باشد، اثر چندانی وجود ندارد.

رانندگی و استفاده از ماشین آلات رانندگان وسایل نقلیه و کاربران ماشین آلات باید از خطرات ناشی از اختلالات بینایی مربوط به استفاده از این دارو هشدار داده شود.