تقویت سیستم ایمنی بدن

بهبود جذب مواد معدنی

کاهش خطر ابتلا به نقرس

CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

این دارو به عنوان پادزهر شناخته شده و در درمان مسمومیت هایی که توسط حشره کش های خاص به نام آنتی کولین استراز و سموم کشاورزی استفاده می شود.
درمان حتی در صورت تجویز مدت کوتاهی پس از مسمومیت موثر است.

اگر فاصله بین مسمومیت و شروع درمان بیشتر از ۳۶ ساعت باشد، اثر چندانی وجود ندارد.

رانندگی و استفاده از ماشین آلات رانندگان وسایل نقلیه و کاربران ماشین آلات باید از خطرات ناشی از اختلالات بینایی مربوط به استفاده از این دارو هشدار داده شود.

این دارو به عنوان پادزهر شناخته شده و در درمان مسمومیت هایی که توسط حشره کش های خاص به نام آنتی کولین استراز و سموم کشاورزی استفاده می شود.

حتما با مشورت پزشک این دارو را مصرف نمایید.

 

اگر سابقه آلرژی به پرالیدوکسیم. در صورت هر گونه شک، از پزشک یا داروساز خود برای مشاوره بپرسید.
درمان حتی در صورت تجویز مدت کوتاهی پس از مسمومیت موثر است.

اگر فاصله بین مسمومیت و شروع درمان بیشتر از ۳۶ ساعت باشد، اثر چندانی وجود ندارد. در صورت بیماری کلیوی: پزشک خود را آگاه کنید. در صورت هر گونه شک، از پزشک یا داروساز خود برای مشاوره بگیرید.


بارداری و شیردهی:

این دارو در صورت لزوم ممکن است در دوران بارداری تجویز شود. در طول مصرف این دارو باید از تغذیه با شیر مادر اجتناب کرد. به طور کلی اگر باردار هستید یا از شیر مادر تغذیه می کنید، قبل از مصرف هر دارویی از پزشک یا داروساز خود مشاوره بخواهید.
رانندگی و استفاده از ماشین آلات رانندگان وسایل نقلیه و کاربران ماشین آلات باید از خطرات ناشی از اختلالات بینایی مربوط به استفاده از این دارو هشدار داده شود.

سایر محصولات