واردات سینا پیشگام دارو نوین

نیاز مردم کشورمان به داروهای روز دنیا شرکت سینا پیشگام دارو نوین را بر آن داشت تا فعالیت های خود را در زمینه واردات هرچه سریع تر آغاز کند. این مجموعه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با داشتن مجرب ترین داروسازان و کارکنان مربوطه در زمینه تشخیص و ارزیابی دارو، بازرگانی و بازاریابی، اقدام به واردات مستقیم محصولات دارویی نموده است.
واردات دارو به ایران براساس قوانین گمرکی و وزارت بهداشت به دو صورت انجام می شود: داروهای ثبتی و داروهای فوریتی.

واردات داروهای فوریتی

داروهای فوریتی به داروهایی گفته می شود که با توجه به کمبود آن دارو در جامعه و نیاز مبرم بیماران به آن دارو، پس از درخواست وزارت بهداشت وارد کشور می شود.
در این مرحله، مجوز ورود فقط به داروهای ساخت اروپای غربی، آمریکا و کانادا داده میشود که پس از ارائه گواهی مصرف آن دارو در کشور تولیدکننده و فاکتور فروش به وزارت بهداشت ایران و نهایتا تایید این سازمان، واردات آن انجام می شود.

واردات داروهای ثبتی

شرکت سینا پیشگام دارو نوین، بخشی از داروها را تحت عنوان داروهای ثبتی وارد می کند. داروهایی ثبتی به داروهایی گفته می شود که با توجه به نیاز جامعه و پس از تحقیقات بازاریابی توسط شرکت در وزارت بهداشت ثبت و خریداری و نهایتا وارد می شود. این فرایند طی ۳ مرحله انجام می شود که توضیحات آن بدین شرح می باشد:
مرحله اول: فرم کامل شده Appendix1 به همراه نامه نمایندگی و… به وزارت بهداشت ارسال می شود.
مرحله دوم: در این مرحله، مدارکی از جمله Appendix3 ، گواهی GMP، CPP و… به وزارت بهداشت ارسال گردیده تا این مرحله نیز به تایید این وزارت برسد.
مرحله سوم: پرونده جامع دارویی به وزارت بهداشت ارائه می شود.
در صورت تاییدیه نهایی وزارت بهداشت و دریافت مجوز ورود مرحله خرید و واردات توسط شرکت سینا پیشگام دارو نوین انجام می شود.