درمان افت فشار خون ناشی از اختلالات غدد درون ریز

درمان بی اختیاری استرسی ادرار

درمان انزال معکوس

Gutron / Midodrine (گوترون)

گوترون داروی تنگ کننده عروق می باشد. مکانیسم اثر قرص Gutron به صورت زیر است:
این دارو رسپتورهای آلفا آدرنرژیک شریان ها و وریدها را فعال می کند و در نتیجه باعث افزایش انقباض عروق و بالا رفتن فشار خون می شود.

موارد مصرف:

– درمان افت فشار خون سمپاتومیمتیک وضعیتی در بیمارانی که زندگیشان باوجود مراقبت های استاندارد بالینی ازجمله جوراب ساپورت، افوزیون و تغییر در شیوه زندگی در معرض خطر می باشد.
– درمان بی اختیاری استرسی ادرار

دوز مصرف:

قبل از مصرف این دارو حتما با پزشک خود درباره میزان دوز مصرفی مشورت نمایید و طبق نظر ایشان دوز موردنیاز را مصرف نمایید.
افت فشار خون وضعیتی: 10 میلی گرم سه بار در روز در ساعات بیداری
دوز آغازین 2.5 میلی گرم 3 با در روز، افزایش تدریجی به میزان 2.5 میلی گرم در هفته تا رسیدن به حداکثر دوز معادل 10 میلی گر 3 بار در روز
بی اختیاری استرسی ادرار: 5-2.5 میلی گرم 2 الی 3 بار در روز
نارسایی کلیوی: 2.5 میلی گرم در روز

سایر محصولات