gutron | Midodrine | گوترون

درمان انزال معکوس

درمان افت فشار خون ناشی از اختلالات غدد درون ریز

درمان بی اختیاری استرسی ادرار

گوترون داروی تنگ کننده عروق می باشد. مکانیسم اثر قرص Gutron به صورت زیر است:
این دارو رسپتورهای آلفا آدرنرژیک شریان ها و وریدها را فعال می کند و در نتیجه باعث افزایش انقباض عروق و بالا رفتن فشار خون می شود.

موارد مصرف:

– درمان افت فشار خون سمپاتومیمتیک وضعیتی در بیمارانی که زندگیشان باوجود مراقبت های استاندارد بالینی ازجمله جوراب ساپورت، افوزیون و تغییر در شیوه زندگی در معرض خطر می باشد.
– درمان بی اختیاری استرسی ادرار

دوز مصرف:

قبل از مصرف این دارو حتما با پزشک خود درباره میزان دوز مصرفی مشورت نمایید و طبق نظر ایشان دوز موردنیاز را مصرف نمایید.
افت فشار خون وضعیتی: 10 میلی گرم سه بار در روز در ساعات بیداری
دوز آغازین 2.5 میلی گرم 3 با در روز، افزایش تدریجی به میزان 2.5 میلی گرم در هفته تا رسیدن به حداکثر دوز معادل 10 میلی گر 3 بار در روز
بی اختیاری استرسی ادرار: 5-2.5 میلی گرم 2 الی 3 بار در روز
نارسایی کلیوی: 2.5 میلی گرم در روز