التهاب های چشمی

یووئیت مزمن

صدمات وارد شده به قرنیه (ناشی از عوامل شیمیایی، اشعه یا حرارت)

قطره چشمی کامبیستیل (Combistill)

 قطره ی کامبیستیل حاوی ٪۳ توبرامایسین و ٪۱ دگزامتازون است.

این قطره مناسب طیف وسیعی از باکتری های عامل عفونت چشمی است.
این دارو در موارد زیر مصرف می شود:
التهاب های چشمی
درمان التهاب های پاسخگو به استروئید ملتحمه بولبار و پلبرال، قرنیه و قدام کره چشم، زمانی که یک عفونت باکتریایی سطحی، یا ریسک ابتلا به آن وجود داشته باشد.
یووئیت مزمن (التهاب مزمن عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه)
صدمات وارد شده به قرنیه (ناشی از عوامل شیمیایی، اشعه یا حرارت)
ورود جسم خارجی

سایر محصولات