Fluconazol | Fluconazole Bioindusteria | فلوکونازول

عفونت ها در اثر قارچ ها

مننژیت کریپتوکوکال

عفونت برفک مخاطی دهان و گلو

فلوکونازول بیواینداستریا یکی از گروه های داروهایی است که ضد قارچ ها نام دارند. ماده مؤثره آن فلوکونازول است. فلوکونازول بیواینداستریا برای درمان عفونت های ایجادشده در اثر قارچ ها مصرف می شود.
این دارو اغلب برای توقف عفونت های کاندیدیایی به کار می رود. شایع ترین علت عفونت های قارچی، مخمری به نام کاندیدا است. فلوکونازول بیواینداستریا در سنین مختلف برای موارد گوناگونی تجویز می شود.
برای آگاهی از این موارد توضیحات تکمیلی را بخوانید و یا بروشور موجود در صفحه را مطالعه کنید.