درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات

جذب دارو از طریق تزریق به خوبی انجام می گیرد

تداخل غذایی برای این دارو تا به حال دیده نشده است.

Calcium edetate | Calcium Edetate sodium | کلسیم ادتات

کلسیم ادتات در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و همچنین در آنسافالوپاتی ناشی از ان استفاده می گردد.
این دارو با جایگزین کردن فلزات سنگین مانند مانند سرب ، به سهولت به جای کلسیم موجود در این دارو کمپلکس پایداری را تشکیل می دهد که از طریق ادرار دفع می گردد .
جذب دارو از طریق تزریق به خوبی انجام می گیرد. نیمه عمر دفع دارو حدود 60-20 دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می شود. تداخل غذایی برای این دارو تا به حال دیده نشده است.

بسهولت به جای کلسیم موجود در این دارو کمپلکس پایداری را تشکیل می دهد که از طریق ادرار دفع می گردد .
جذب دارو از طریق تزریق به خوبی انجام می گیرد.

نیمه عمر دفع دارو حدود 60-20 دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می شود.

تداخل غذایی برای این دارو تا به حال دیده نشده است.

حتما تحت نظر پزشک مصرف شود 

برخی از عوارض جانبی:

قلبی عروقی: آریتمی قلبی، تغییرات الکتروکاردیوگرام، افت فشارخون، ترومبوفلبیت موضعی
سیستم اعصاب مرکزی: لرز، خستگی، سردرد، کسالت، بی حسی، خواب رفتگی اندام
پوستی: زخم و التهاب گوشه لب، درماتیت، راش پوستی
غدد درون ریز و متابولیسم: پیدایش گلوکز در ادرار، افزایش کلسیم خون، کاهش پتاسیم خون، فقر آهن (با درمان مزمن)، فقر منیزیم (با درمان مزمن)، عطش شدید، فقر روی (با درمان مزمن)
گوارشی: بی اشتهایی، تحریک دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ
ادراری تناسلی: نفروز، سمیت کلیوی، خون پنهان در ادرار، پروتئین در ادرار، تکرر ادرار، فوریت ادرار
هماتولوژی و انکولوژی: آنمی، سرکوب مغز استخوان (گذرا)
کبدی: کاهش سطح سرمی آلکالین فسفاتاز، افزایش آنزیم های کبدی (خفیف)
موضعی: درد محل تزریق (عضلانی)
عصبی، عضلانی و اسکلتی: درد مفاصل، درد عضلات، لرزش
چشمی: آبریزش چشم
کلیوی: نکروز توبولی کلیه
تنفسی: احتقان بینی، عطسه
متفرقه: تب
افزایش اثرات کلسیم دی سدیم ادتا توسط داروها:
کلرامفنیکل (چشمی)، کلادریبین، دیپیرون، مزالامین، پرومازین

 

دارو در بی ادراری و کم ادراری نباید مصرف می شود.
به دلیل عوارض سمی و کشنده ان از انفوزیون سریع داخل وریدی خوداری گردد وحتی الامکان به صورت عضلانی استفاده شود.

سایر محصولات