Disulfiram | Antabus | آنتابوس

دارویی آنتابوس به صورت قرص است

ترک اعتیاد به الکل مصرف می شود.

مهار شدن متابولیسم طبیعی الکل می شود.

شکل دارویی آنتابوس به صورت قرص است و برای ترک اعتیاد به الکل مصرف می شود. دی سولفیرام باعث مهار شدن متابولیسم طبیعی الکل می شود. در برخی از موارد در صورت مصرف همزمان الکل با دی سولفیرام ممکن است دچار سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم یا قفسه سینه (واکن های دی سولفیرام) شوید.
راهکار: حداقل 12 ساعت پیش از مصرف دارو از مصرف هرگونه الکل خودداری کنید. تا 14 روز پس از پایان مصرف دارو اگر هرگونه الکل مصرف شود ممکن است دچار واکنش های دی سولفیرام که در بالا ذکر شده است، شوید.
این دارو را با شربت‌ها و الگزیر های ضد سرفه به هیچ عنوان مصرف نکنید. از مصرف تمام غذاها و نوشیدنی‌های حاوی الکل خودداری شود.