آمیودارون (بیوانیداستریا) | AMIODARONE HYDROCHLORIDE

کنترل فیبریلاسیون بطنی عود-کننده،

فیبریلاسیون دهلیزی و دیگر انواع آریتمی

ایست قلبی همراه با تاکی-کاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی

آمیودارون بیواینداستریا چیست و به چه منظور استفاده می شود؟

آمیودارون بیواینداستریا حاوی ماده فعالی به نام آمیودارون هیدروکلراید است که به گروهی از داروها به نام آنتی آریتمیک کلاس ۳ تعلق دارد که برای کنترل ضربان نامنظم قلب شما (آریتمی) به کار می روند.

آمیودارون بیواینداستریا باید برای تزریق داخل وریدی و زمانی مورد استفاده قرار گیرد که پاسخ سریع مورد نیاز است یا تجویز خوراکی دارو امکان پذیر نیست.

آمیودارون بیواینداستریا برای موارد زیر به کار می رود:

 درمان و پیشگیری از اختلالات شدید ضربان قلب که با سایر درمان ها رفع نشده باشد (تاکی کاردی حمله ای و غیر حمله ای فوق بطنی، اکستراسیستول دهلیزی، فلوتر دهلیزی یا فیبریلاسیون)