Indapamide | Indapamide Generis |اینداپامید ژنریس

پایین آورنده فشار خون

ساخت کشور پرتغال

کمک به بهبود إدم

اینداپامید – ژنریس چیست و مورد مصرف آن چه هست؟

اینداپامید – ژنویس یک عامل ضد فشار خون است که به دسته ای از داروها به نام «دیورتیکها» تعلق دارد.

درموارد زیر اینداپامید را مصرف نکنید:

اگر به ماده اصلی یا هرکدام از اجزای تشکیل دهنده این دارو بیش حساسیتی (آلرژی) دارید.
اگر به سولفونامید حساس (آلرژیک) هستید.
اگر از نارسایی شدید کلیوی رنج می برید.
اگر از بیماری شدید کبدی رنج می برید.
اگر از هیپو کالمی رنج می برید.