Succimer | Succicaptal | سوکسیکپتال درمان مسموميت با سرب، آرسنيك و جيوه (سوکسیمر)

درمان مسمومیت با سرب و جیوه

ساخت کشور فرانسه

با فلزات سنگین تشکیل شلات محلول در آب را می دهد که در نهایت از طریق کلیه دفع می شود

سوکسیمر برای درمان مسمومیت با سرب و جیوه استفاده می شود. مکانیسم اثر دارو به صورت آنالوگ دیمرکاپرول است و با فلزات سنگین تشکیل شلات محلول در آب را می دهد که در نهایت از طریق کلیه دفع می شود.
احتیاط شود که سوکسیمر را جهت درمان انسفالوپاتی ناشی از مسمومیت با سرب به هیچ عنوان استفاده نکنید. در بیمارانی که اختلال کبدی و یا کلیوی دارند این دارو با احتیاط مصرف شود. در حین درمان لازم است تا هیدراتاسیون کافی برای بدن فراهم شود. می تو.انید کپسول ها را باز کنید و محتوایات آن را در غذایی نرم شده و یا در قاشق ریخته و همراه آب میوه و یا آب میل نمایید