ر مسمومیت مزمن با دیگوكسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای

برای درمان كمی پتاسیم خون

قرص پیوسته رهش

Potassium Chloride | Plus Kalium Retard | پلاس کالیم ریتاد

پتاسیم کلراید قرص پیوسته رهش است که برای درمان كمی پتاسیم خون همراه یا بدون آلكالوزمتابولیك، در مسمومیت مزمن با دیگوكسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای همراه كمی پتاسیم خون مصرف می شود.

توصیه های دارویی پتاسیم کلراید

-دارو را به صورت خوراکی بلافاصله بعد و یا همراه غذا میل نمایید.
-دوره درمان باید كامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوكسین استفاده می کنید.
-در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، ضروری است که فورا به پزشک مراجعه کنید.

-دارو را به صورت خوراکی بلافاصله بعد و یا همراه غذا میل نمایید.
-دوره درمان باید كامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوكسین استفاده می کنید.
-در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، ضروری است که فورا به پزشک مراجعه کنید.

پتاسیم کلراید قرص پیوسته رهش است که برای درمان كمی پتاسیم خون همراه یا بدون آلكالوزمتابولیك، در مسمومیت مزمن با دیگوكسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای همراه كمی پتاسیم خون مصرف می شود.

هشدار ها پتاسیم کلراید:


در موارد زیر داروی پتاسیم کلراید را با احتیاط مصرف کنید.
اسهال طولانی یا شدید اختلال در عملكرد مری، طولانی بودن زمان تخلیه معده، انسداد روده یا قرحه گوارشی، فلج دوره ای خانوادگی، انسداد شدید یا كامل قلب و زیادی پتاسیم خون یا حالاتی كه منجر به زیادی پتاسیم خون می شود.
-خطر بروز بیش از حد بودن پتاسیم خون در بیماران سالخورده به علت تغییر در توانایی کبد برای دفع پتاسیم بسیار محتمل است.
-مصرف این دارو برای تصحیح كمی پتاسیم خون باید با احتیاط صورت گیرد تا از زیادی پتاسیم خون همراه با آریتمی قلبی جلوگیری شود.
-غلظت های پلاسمایی بیش از mEq/L 5/5 به علت احتمال بروز آریتمی خطرناك است.
پیگیری دقیق وضعیت بیمار، بررسی الكتروكاردیوگرام و اندازه گیری غلظت پتاسیم در برخی موارد ممكن است ضروری باشد. در این مورد حتما با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
– در صورت بروز اختلال در عملكرد كلیه که می تواند به صورت كمبود كاری یا افزایش كراتینین سرم باشد، انفوزیون كلرورپتاسیم باید فوراً قطع شود.
-فراورده های حاوی كلرور پتاسیم با غلظت mEq/ml1/5 و mEq/ml 2 باید قبل از تزریق وریدی رقیق شوند. تزریق مستقیم فراورده های رقیق نشده ممكن است سبب مرگ بیمار گردد. در این باره دقت لازم را بفرمایید.

تداخلات دارویی پتاسیم کلراید:


مصرف همزمان داروهای مهار كننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضدالتهاب های غیر استروئیدی، مسدودكننده های گیرنده بتا-آدرنرژیك، مدرهای نگهدارنده پتاسیم و هپارین با مكملهای پتاسیم ممكن است سبب افزایش غلظت پتاسیم سرم و در نتیجه ایست قلبی شود. مصرف همزمان داروهای آنتی كولینرژیك با شكل خوراكی كلرور پتاسیم ممكن است شدت ضایعات دستگاه گوارش ناشی از مصرف این دارو را افزایش دهد. مصرف همزمان كلرور پتاسیم با دیگوكسین در بیماران دیژیتالیزه یا در بیماران مبتلا به بلوك شدید یا كامل قلب توصیه نمی شود.

برخی از عوارض جانبی :


اغتشاش شعور، ضربان نامنظم یا آهسته قلب، بیحسی یا گزگز در دستها، پا یا لب، اشكال در تنفس، اضطراب، خستگی یا ضعف، ضعف یا احساس سنگینی در پاها با مصرف این دارو گزارش شده است

سایر محصولات