مسمومیت مزمن با دیگوكسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای

برای درمان كمی پتاسیم خون

قرص پیوسته رهش

Potassium Chloride | Plus Kalium Retard | پلاس کالیم ریتاد

پتاسیم کلراید قرص پیوسته رهش است که برای درمان كمی پتاسیم خون همراه یا بدون آلكالوزمتابولیك، در مسمومیت مزمن با دیگوكسین و در بیماران مبتلا به فلج دوره ای همراه كمی پتاسیم خون مصرف می شود.

توصیه های دارویی پتاسیم کلراید

-دارو را به صورت خوراکی بلافاصله بعد و یا همراه غذا میل نمایید.
-دوره درمان باید كامل شود، بویژه اگر از داروهای مدر یا دیگوكسین استفاده می کنید.
-در صورت بروز علائم خونریزی گوارشی، ضروری است که فورا به پزشک مراجعه کنید.

سایر محصولات