ليوتيرونين سدیم (Liothyronine Sodium | (T3 لیوتیرونین

گواتر غیر سمی

کمای میکس ادما

کم کاری تیروئید

داروی T3حاوی ماده مؤثره صناعی لیوتیرونین (ال- تری یدوتیرونین، هورمون غده تیروئید) است که به صورت میکروکریستال نمک سدیم تولید شده است. با توجه به شکل بلوری خاص شیمیایی، فعالیت بدون تغییر باقی می ماند و در مقایسه با سایر فرمولاسیون ها که حاوی عصاره تیروئید حیوانی هستند میزان دوز را می توان به درستی تعیین کرد. عمل فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی این دارو با عمل ال-تری یدوتیرونین غده تیروئید کاملا یکسان است. از این دارو برای درمان موارد زیر مصرف می شود:
• درمان جایگزینی در کم کاری تیروئید.
• گواتر غیر سمی
• التهاب تیروئید خود ایمنی
• سرطان تیروئید
• کمای میکس ادما
• تست مهر عملکرد تیروئید