محصولات سینا پیشگام دارو نوین

شرکت سینا پیشگام دارو نوین یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید، واردات و صادرات دارو است که پله های ترقی را در کوتاه ترین زمان ممکن طی کرد. این شرکت در سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرده و اکنون یکی از شرکت های مهم در این زمینه است.
از آنجا که ارتقاء پیوسته سطح کیفی داروها و حفظ توان خرید بیماران و درنهایت کسب رضایتمندی پزشکان، متخصصان و بیمار سرلوحه فعالیت های این شرکت قرار گرفته است، لذا ما برای دستیابی به این اهداف ضرورت می دانیم تا تمام نیرو و قوه خود را به کارگیریم.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • همه
  • داروهای وارداتی
همه
  • همه
  • داروهای وارداتی
Nitrolingual:نام محصول
Nitroglycerin:نام ژنریک
VASODILATORS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Sublingual Spray:شکل دارویی
Nitronal Aquase:نام محصول
Nitroglycerin:نام ژنریک
VASODILATORS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی
Levetiracetam Bluepharma:نام محصول
Levetiracetam:نام ژنریک
ANTIEPILEPTICS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Oral Solution:شکل دارویی
Intelecta:نام محصول
L-Carnitine:نام ژنریک
AMINO ACIDS AND DERIVATIVES:دسته محصول
Greece:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی
Verdye:نام محصول
Indocyanine green:نام ژنریک
DIAGNOSTIC AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی
Indapamide Generis:نام محصول
Indapamide:نام ژنریک
DIURETICS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی
Formoterol Generis:نام محصول
Formoterole:نام ژنریک
ADRENERGICS, INHALANTS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Inhalation Capsule:شکل دارویی
Fluconazole Bioindusteria:نام محصول
Fluconazol:نام ژنریک
ANTIFUNGAL AGENTS, SYSTEMIC:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی
Ephedrine Biotika:نام محصول
Ephedrine:نام ژنریک
ADRENERGICS, SYSTEMIC:دسته محصول
Slovakia:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی
Miozac:نام محصول
Dobutamine:نام ژنریک
INOTROPIC AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Italy:شکل دارویی
Antabus/ Disulfiram:نام محصول
Disulfiram:نام ژنریک
PSYCHIATRY AGENTS:دسته محصول
Spain:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی
Colchicine Seid:نام محصول
Colchicine:نام ژنریک
ANTIGOUT AGENTS:دسته محصول
Spain:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی
Calcium Edetate sodium:نام محصول
Calcium edetate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی
Doxytrex:نام محصول
Calcium Dobesilate:نام ژنریک
VASOPROTECTIVES:دسته محصول
Greece:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی
Amiodarone Bioindusteria:نام محصول
Amiodarone HCl:نام ژنریک
ANTIARRHYTHMICS:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی