چشم انداز

  1. رسیدن به بالاترین سطح کیفیت در ارائه و تولید محصول

  2. رسیدن به بالاترین سطح رضایتمندی مصرف کنندگان

  3. فراگیر شدن محصولات در جامعه ی دارویی

  4. بررسی بیشتر نیازهای جامعه دارویی کشور

  5. ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

  6. تهیه اشکال دارویی مختلف برای تمام سنین

  7. دسترسی بیماران به محصولات دارویی که در کشور تولید نمی گردد

  8. توجه ویژه به سالمندان

چشم انداز