مکمل های تولیدی

مکمل های وارداتی

PHOSPHATE SANDOZ |فسفات ساندوز

PHOSPHATE SANDOZ:نام محصول
PHOSPHATE SODIUM:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Effervescent tablet:شکل دارویی

Effervescent Vitamin C 500 | ویتامین ث ۵۰۰ جوشان

Effervescent Vitamin C 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

PHOSPHATE SANDOZ |فسفات ساندوز

PHOSPHATE SANDOZ:نام محصول
PHOSPHATE SODIUM:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Effervescent tablet:شکل دارویی

Effervescent Vitamin C 500 | ویتامین ث ۵۰۰ جوشان

Effervescent Vitamin C 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

S-Omeperasin40 | Esomeperasol | اس-امپراسین ۴۰

S-Omeprasin40:نام محصول
Esomeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Omeperasin 20 | اومپراسین ۲۰

Omeprasin20:نام محصول
Omeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Effervescent Calcium 500 | کلسیم ۵۰۰ جوشان

Effervescent Calcium 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

Marduk | Benzoyl peroxide (مردوک)

Marduk:نام محصول
Benzoyl peroxide:نام ژنریک
ANTI-ACNE AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Topical gel:شکل دارویی

CELGINASE | L-Asparaginase | سلژیناز

Celginase:نام محصول
L-Asparaginase:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

Contrathion:نام محصول
Pralidoxime Methylsulfate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

gutron | Midodrine | گوترون

Gutron:نام محصول
Midodrine:نام ژنریک
CARDIAC STIMULANTS:دسته محصول
Takeda:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

mydrilate | میدریلات قطره چشمی ۱٪

Mydrilate:نام محصول
Cyclopentolate:نام ژنریک
ANTICHOLINERGIC AGENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Eye Drop:شکل دارویی

ژل موضعی سیلدنافیل 1 درصد ارکژل | erecgel

Erecgel:نام محصول
SILDENAFIL CITRATE GEL TOPICAL 1 % 15GRAM:نام ژنریک
Genitourinary:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Gel:شکل دارویی

Bucelon | Busulfan | بوسلن

Bucelon:نام محصول
Busulfan:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Nitrolingual | اسپری زیر زبانی نیتروگلیسرین | نیترولینگوال

Nitrolingual:نام محصول
Nitroglycerin:نام ژنریک
VASODILATORS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Sublingual Spray:شکل دارویی

Succimer | Succicaptal | سوکسیکپتال درمان مسموميت با سرب، آرسنيك و جيوه (سوکسیمر)

Succicaptal:نام محصول
Succimer:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

مکمل جنسی بایوانرگل فمه | Bioenergol femme

Femme Bioenergol:نام محصول
Supplement:دسته محصول
portugal:کشور سازنده
Oral Vial:شکل دارویی

مکمل ورزشی بایوانرگل اکشن حاوی آرژنین | Bioenergol action

Action Bioenergol:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Oral Vial:شکل دارویی

محلول خوراکی اینتلکتا | intelecta

Intelecta:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Greece:کشور سازنده
Oral Vial:شکل دارویی

قرص جوشان او.آر.اس-اف 10 عددی | ORS-EFF

ORS-EFF:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

شربت ضد سرفه آی کاف کیدز | i.cough Kids Cough Syrup

icough kids:نام محصول
Ivy:نام ژنریک
Herbal:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Syrup:شکل دارویی

کرم واژینال کلیندامازول | Clindamazol Vaginal Cream

Clindamazol:نام محصول
Clindamycin 2% / Clotrimazole Cream Vaginal 2%:نام ژنریک
Antifungal and Antibiotic:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Vaginal Cream:شکل دارویی

Formoterol | Formoterol Generis | فورموترول ژنریس

Formoterol Generis:نام محصول
Formoterole:نام ژنریک
ADRENERGICS, INHALANTS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Inhalation Capsule:شکل دارویی

Levetiracetam | Levetiracetam Bluepharma | لوتیراستام

Levetiracetam Bluepharma:نام محصول
Levetiracetam:نام ژنریک
ANTIEPILEPTICS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Oral Solution:شکل دارویی

Tobramycin 0.3% + Dexamethasone 0.1% | Combistill | کامبیستیل

Combistil:نام محصول
Tobramycin 0.3% + Dexamethasone 0.1%:نام ژنریک
ANTIBIOTICS/CORTICOSTEROIDS, OPHTALMIC:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Ophth Drop:شکل دارویی

Sodium tetradecyl sulfate | Fibrovein | فیبرووین

Fibrovein:نام محصول
Sodium tetradecyl sulfate:نام ژنریک
VASOPROTECTIVES:دسته محصول
United Kingdom:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Ropivacaine | Ropivacaine Bioindusteria |روپیواکائین

Ropivacaine Bioindusteria:نام محصول
Ropivacaine:نام ژنریک
ANESTHETICS, LOCAL:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

تحقیق و توسعه سینا پیشگام دارو نوین

تحقیق و توسعه در سینا پیشگام دارو نوین واحد تحقیق و توسعه شرکت سینا پیشگام دارو نوین به عنوان یکی از ارکان اصلی و استراتژیک شرکت در جهت ارتباط رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت و با تمرکز بر رفع نیازهای آنها در جهت توسعه سبد محصولات و ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات ، با…

مکمل جنسی بایوانرگل پاور | Bioenergol power

Power Bioenergol:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Oral Vial:شکل دارویی

واردات سینا پیشگام دارو نوین

واردات سینا پیشگام دارو نوین نیاز مردم کشورمان به داروهای روز دنیا شرکت سینا پیشگام دارو نوین را بر آن داشت تا فعالیت های خود را در زمینه واردات هرچه سریع تر آغاز کند. این مجموعه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با داشتن مجرب ترین داروسازان و کارکنان مربوطه در زمینه…

Potassium Chloride | Plus Kalium Retard | پلاس کالیم ریتاد

Plus Kalium Retard:نام محصول
Potassium Chloride:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
Switzerland:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

صادرات سینا پیشگام دارو نوین

صادرات سینا پیشگام دارو نوین پس از موفقیت شرکت سینا پیشگام دارو نوین در امر واردات این شرکت با بهره جویی از نیروهای متخصص و با توجه به سیاست های این شرکت مبنی بر برخورداری تمام مردم دنیا از محصولات با کیفیت و همچنین هدف سیاسی ایران در رابطه با توسعه صادرات غیر نفتی ،برخود…

Risperidone suger free | شربت ریسپریدون

Risperidone suger Free:نام محصول
Risperidone:نام ژنریک
ANTIPSYCHOTICS:دسته محصول
Ireland:کشور سازنده
Oral Solution:شکل دارویی

Paroxetine | Paroxetina Bluepharma |پاروکستینا

Paroxetina Bluepharma:نام محصول
Paroxetine:نام ژنریک
ANTIDEPRESSANTS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

Phytomenadione (K1) | Kanavit | ویتامین K1

Kanavit:نام محصول
Phytomenadione (K1):نام ژنریک
ANTIHEMORRHAGICS:دسته محصول
Slovakia:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Nitroglycerin | Nitronal Aqueous | نیترونال

Nitronal Aquase:نام محصول
Nitroglycerin:نام ژنریک
VASODILATORS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Dobutamine | Miozac | میوزاک

Miozac:نام محصول
Dobutamine:نام ژنریک
INOTROPIC AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Italy:شکل دارویی

Indocyanine green | Verdye | وردای

Verdye:نام محصول
Indocyanine green:نام ژنریک
DIAGNOSTIC AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

L-Carnitine | Intelecta | اینتلکتا

Intelecta:نام محصول
L-Carnitine:نام ژنریک
AMINO ACIDS AND DERIVATIVES:دسته محصول
Greece:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Indapamide | Indapamide Generis |اینداپامید ژنریس

Indapamide Generis:نام محصول
Indapamide:نام ژنریک
DIURETICS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

Fluconazol | Fluconazole Bioindusteria | فلوکونازول

Fluconazole Bioindusteria:نام محصول
Fluconazol:نام ژنریک
ANTIFUNGAL AGENTS, SYSTEMIC:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

Ephedrin | Ephedrin Biotika |افدرین

Ephedrine Biotika:نام محصول
Ephedrine:نام ژنریک
ADRENERGICS, SYSTEMIC:دسته محصول
Slovakia:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Calcium Dobesilate | Doxytrex | کلسیم دوبسیلات | دوکسی ترکس

Doxytrex:نام محصول
Calcium Dobesilate:نام ژنریک
VASOPROTECTIVES:دسته محصول
Greece:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

colchicine | Colchicine Seid | کلشیسین ساید

Colchicine Seid:نام محصول
Colchicine:نام ژنریک
ANTIGOUT AGENTS:دسته محصول
Spain:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

Calcium edetate | Calcium Edetate sodium | کلسیم ادتات

Calcium Edetate sodium:نام محصول
Calcium edetate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

ليوتيرونين سدیم (Liothyronine Sodium | (T3 لیوتیرونین

T3:نام محصول
Liothyronine Sodium:نام ژنریک
THYROID THERAPY:دسته محصول
United Kingdom:کشور سازنده
Greece:شکل دارویی

Disulfiram | Antabus | آنتابوس

Antabus/ Disulfiram:نام محصول
Disulfiram:نام ژنریک
PSYCHIATRY AGENTS:دسته محصول
Spain:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

آمیودارون (بیوانیداستریا) | AMIODARONE HYDROCHLORIDE

Amiodarone Bioindusteria:نام محصول
Amiodarone HCl:نام ژنریک
ANTIARRHYTHMICS:دسته محصول
Italy:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

قرص جوشان او.آر.اس-اف 20 عددی | ORS-EFF

ORS-EFF x20:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

under construction

تولیدات سینا پیشگام دارو نوین همچنین این شرکت از سال 1396 تولیدات خود را که شامل (ژل موضعیErecgel ( Sildenafil 1% ، قرص های جوشان O.R.S-EFF در سه طعم پرتقال، لیمو و توت فرنگی، شربت سرفه IVY برای کودکان و بزرگسالان، پماد (Clindamazol (Clindamycin2%- Clotrimazole2% می باشد را روانه بازار کرده و در گام بعدی…

درمان آرتروز با آرتروزن | artrozen

Artrozen:نام محصول
Supplement:دسته محصول
portugal:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

landing-products

شرکت سینا پیشگام دارو نوین وارد کننده و تولید کننده انواع دارو و مکمل (دارو های سلامت محور) مکمل ورزشی گردش خون بهتر سطح تستوسترون عضله سازی کراتین فسفات ترشح هورمون رشد مکمل خانم ها  میل جنسی تحریک پذیری بهبود نازایی رفع خستگی  ارگاسم بهتر مکمل آقایان بهبود زود انزالی پایداری نعوظ تعداد اسپرم شکل…

شربت ضد سرفه آی کاف | iCough Syrup

icough:نام محصول
Ivy:نام ژنریک
Herbal:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Syrup:شکل دارویی

آموزش مداوم پزشکی و کسب نمره بازآموزی

هدیه ویژه شرکت سینا پیشگام دارو نوین در دوران فراگیری کرونا، شرکت “سینا پیشگام دارو نوین” جهت حمایت از کادر درمان و پزشکان محترم کشور، در تعداد محدودی از دوره های از راه دور آموزش مداوم وزارت بهداشت بصورت کاملا رایگان ثبت نام بعمل می آورد. علاقه مندان می توانند با ثبت نام در این…

landing-intelecta

شرکت سینا پیشگام دارو نوین، وارد کننده و تولید کننده دارو و مکمل ( سلامت محور ) “اینتلکتا” محلول خوراکی ال کارنیتین خرید با تخفیف ویژه نقش کارنیتین در تولید انرژی  این ترکیب اسید های چرب را به داخل میتوکندری سلول منتقل می کند تا برای تولید انرژی سوزانده شود. علاوه بر این کارنیتین ترکیبات سمی…

landing-ivy

شرکت سینا پیشگام دارو نوین، وارد کننده و تولید کننده دارو و مکمل ( سلامت محور ) https://sinapishgamdarou.com/wp-content/uploads/2020/10/ivy0708.mp4 شربت گیاهی ضد سرفه ایوی – IVY شربت گیاهی ضد سرفه ایوی، بدون الکل و قند، مناسب افراد دیابتی و کودکان خرید با تخفیف ویژه درمان آسم، برونشیت و بیماری انسداد مزمن ریوی با ایوی (گیاه پیچک) ایوی،…

landing-power

مکمل پاور حاوی ال آرزنین ال آسپارتات برای افزایش خون رسانی به اندام های جنسی برای افزایش و پایداری در نعوظ، زینک برای بهبود ناباروری و بهبود عملکرد سیستم تولید مثل، ماکا یا جنسینگ پرویی علاوه بر پایداری نعوظ و افزایش میل جنسی باعث بهبود در زود انزالی هم میشوند.

فرم عوارض دارویی

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)   درخواست شما با موفقیت ارسال شدفرم بیمار1- مشخصات بیمار: وزن:سن:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:—–باردارجنسیت:مونثمذکرآدرس:2- نوع عارضه دارویی مشاهده شده و اقدامات درمانی انجام شده:4- عارضه چه مدت ادامه یافته است؟3- تاریخ شروع عارضه دارویی:5- سابقه هر نوع عارضه دارویی در گذشته برای بیمار:6- سابقه بیمار: (آلرژی، بیماری…

مشاوره دارویی

مشاوره تلفنی سینا پیشگام جهت مشاوره و دریافت اطلاعات دارویی می توانید با مشاور دکتر داروساز شرکت سینا پیشگام دارو نوین تماس بگیرید. 021-88630175-6 داخلی 144 Regulatoryaffairs@sinapishgamdarou.com شنبه – چهارشنبه 10:00 – 12:00

واردات داروهای فوریتی

داروهای فوریتی به داروهایی گفته می شود که …

واردات داروهای ثبتی

نیاز مردم کشورمان به داروهای …

لیست داروهای وارداتی

لیست داروهای وارداتی سینا پیشگام

تولیدی

این صفحه در حال طراحی می باشد.

وارداتی

این صفحه در حال طراحی می باشد.

فرم همکاری

نیروهای مورد نیاز: 1- مدیر مالی 2- مدیر مارکتینگ 3- نیرو خدماتی Form is successfully submitted. Thank you!فرم همکارینام خانوادگی*نام*محل تولد*تاریخ تولد*کد ملی*وضعیت تاهل*مجردمتاهلجنسیت*زنمردوضعیت نظام وظیفه*انجام شدهانجام نشدهمعاف از خدمتعدم شمول خدمت (بانوان)ایمیل*شماره همراه*شماره ثابت*آدرس*تمایل همکاری با واحد:*اداریتحقیق و توسعهتولیدرگولاتوریصادراتفروشمارکتینگمالینماینده علمیوارداتITR & Dنحوه همکاری با شرکت*تمام وقتنیمه وقتپروژه ایآخرین تحصیلات آخرین مدرک تحصیلی*نام دانشگاه*سال اخذ…

لینک های مرتبط

لینک های مرتبط: مرکز فوریتهای دارویی سینا آرات گستر سازمان غذا و دارو

فیلم ها

این صفحه در حال طراحی می باشد.

اخبار داخلی

این صفحه در حال طراحی می باشد.

مجوزها

این صفحه در حال طراحی می باشد.

تجهیزات پزشکی

این صفحه در حال طراحی می باشد.

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه واحد تحقیق و توسعه شرکت سینا پیشگام دارو نوین به عنوان یکی از ارکان اصلی و استراتژیک شرکت در جهت ارتباط رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت و با تمرکز بر رفع نیازهای آنها در جهت توسعه سبد محصولات و ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات ، با حفظ ارزشهای سازمانی شرکت که…

اهداف و سیاست ها

اهداف و سیاست ها شرکت سینا پیشگام دارو نوین از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه دارو به صورت اخذ نمایندگی در زمینه واردات دارو آغاز و پس از مدتی اقدام به صادرات و واردات برخی داروهای فوریتی مورد نیاز در سطح کشور نمود. شرکت سینا پیشگام دارو نوین در تمام مدت فعالیت دارویی…

صادرات

صادرات در شرکت سینا پیشگام دارو نوین شامل دو بخش زیر می باشد: ۱) صادرات دارویی ۲) صادرات تجهیزات پزشکی

تماس با ما

تماس با ما موقعیت ما تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع اتوبان شهید گمنام، خیابان چهارم، پلاک ۲۸ 021-88630175-6 info@sinapishgamdarou.com شنبه – چهارشنبه 08:00 – 17:00، پنج شنبه 08:00 – 13:00

همکاری با ما

همکاری با ما ما در سینا پیشگام دارو نوین معتقدیم پیشرفت های حاصل شده در شرکت نتیجه استعداد و تلاش یک به یک افراد شرکت بوده است و همچنان به توانمندی افرادمان برای رسیدن به هدف های بلند مدت شرکت ایمان داریم. از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانا، پرانرژی و پرشور و…

ماموریت و اهداف

ماموریت و اهداف نیاز مردم کشورمان به داروهای روز دنیا شرکت سینا پیشگام دارو نوین را بر آن داشت تا فعالیت های خود را در زمینه واردات هرچه سریع تر آغاز کند. این مجموعه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با داشتن مجرب ترین پزشکان و پرسنلین مربوطه در زمینه تشخیص و ارزیابی دارو،…

تاریخچه

تاریخچه شرکت سینا پیشگام دارو نوین یکی از شرکت های پیشرو در زمینه بازاریابی، فروش، واردات و صادرات دارو است که پله های ترقی را در کوتاه ترین زمان ممکن طی کرد. این شرکت در سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرده و اکنون یکی از شرکت های مهم در این زمینه است. از آنجا که ارتقاء پیوسته…