تولیدی

گیاهی

وارداتی

کلیندامازول

درمان عفونت های قارچی و باکتریایی، استفاده از یک دارو به جای دو دارو

ژل موضعی سیلدنافیل (ارکژل)

جهت درمان اختلال نعوظ و ناتوانی جنسی

شربت سرفه ایوی (Ivy cough syrup)

افزایش تبادل اکسیژن در راه های هوایی و …

شربت سرفه کودکان ایوی (Ivy kids)

پاکسازی سریعتر مجاری تنفسی و …

لیست داروهای وارداتی

لیست داروهای وارداتی سینا پیشگام

Intelecta

کمک به کاهش وزن، کاهش خستگی، افزایش استقامت در ورزش و …