شرکت سینا پیشگام دارو نوین

وارد کننده و تولید کننده انواع دارو و مکمل (دارو های سلامت محور)

 • گردش خون بهتر
 • سطح تستوسترون
 • عضله سازی
 • کراتین فسفات
 • ترشح هورمون رشد
 •  میل جنسی
 • تحریک پذیری
 • بهبود نازایی
 • رفع خستگی
 •  ارگاسم بهتر
 • بهبود زود انزالی
 • پایداری نعوظ
 • تعداد اسپرم
 • شکل اسپرم
 • حرکت اسپرم
 • ژل موضعی
 • بهبود نعوظ
 • بهبود ارگاسم
 • بانوان
 • آقایان
 • سرفه های خشک
 • مشکلات تنفسی
 • التهاب ریه
 • برونشیت
 • آسم
 • جبران کم آبی
 • تعادل الکترولیتی
 • اسهال و استفراغ
 • مسمومیت غذایی
 • حین ورزش

قرص جوشان ORS-EFF جبران آب از دست رفته و تنظیم الکترولیت های بدن

تا ۶۰ درصد از بدن انسان را آب تشکیل می دهد که نزدیک به هفتاد درصد آن در عضلات، قلب و بافت مغز وجود دارد. بنابراین آب رســـانی به بدن برای عملکرد طبیعی آن ضروری است.از آنجایی کـــه الکترولیت ها در آب محلول هســـتند با اتلاف آب بدن الکترولیت ها نیز از دست می روند که باید به همراه مایعات جایگزین شوند.بدون وجود الکترولیت ها بدن به خوبی عمل نمی کند، زیرا این ترکیبات تقریبا در تمام عملکردهای بدن شرکت دارند.

اسهال و استفراغ

موجب از دست رفتن مقدار زیادی آب و الکترولیت می شود و چنانچه در موارد شدید درمان صورت نگیرد می تواند عواقب جدی در پی داشته باشـــد. O.R.S-EFFدر اکثر بیماران مبتلا به اسهال حاد صرف نظر از علت بـــروز آن، یک درمـــان موثر برای جایگزینی مایعات و املاح ضروری از دست رفته است

سفر

ســـفر به مناطق گرمســـیر موجب افزایش میزان تعریق و عدم تعادل الکترولیت ها می شود. همچنین سفرهای طولانی مدت با هواپیما به دلیل خشکی هوای داخل کابین و کمبـــود دریافت مایعات، موجب کم آبی بدن می شود. مصرف ORS-FF موجـــب اصلاح عدم تعادل الکترولیت ها و آب بدن می شود

ورزش

همه ورزشـــکاران تا حدی از دست دادن آب و الکترولیت هـــا را تجربه می کنند. مقدار ایـــن اتلاف به نوع فعالیت ورزشی و مهم تر از آن،  میزان تعریـــق بســـتگی دارد. مصـــرف O.R.S-EFFموجـــب دریافت آب و الکترولیت هـــای مورد نیاز بدن و در نتیجه کمک به حفظ انرژی، تعادل فشـــارخون و بهبود عملکرد مفاصل می شود

شربت گیاهی ضد سرفه ایوی، بدون شکر

این شربت با ماده موثر پیچک بدون شکر و الکل مناسب برای افراد دیابتی نیز هست.

گیاه شناســـان، امروزه از پیچک برای درمان بیماری های تنفسی مانند آسم، برونشیت، بیماری انسداد مزمن ریوی  (COPD) و التهاب استفاده می کنند. ســـاپونین ها و فلاوونوئیدها ترکیبات اصلی این گیاه هستند که به گشاد شدن مجاری تنفسی و کاهش سرفه کمک می کنند. شواهد نشان می دهند عصاره برگ پیچک به صورت شربت و قطره، درمان ایمن و موثری برای سرفه بخصوص در کودکان است. ترکیبات ســـاپونین در عصاره برگ پیچک به روش های زیر به بهبود تنفس کمک می کنند:
• کاهش چسبندگی موکوس و پاکسازی سریعتر مجاری تنفسی
• افزایش تبادل اکسیژن در راههای هوایی
• برطرف کردن انقباض و ریلکس شدن مجاری تنفسی

سرفه

از بین رفتن انقباض مجاری تنفسی و ریلکس شدن آن

مشکلات تنفسی

افزایش تبادل اکسیژن در راه های هوایی

مشکلات ریوی

پاک سازی سریع تر مجاری تنفسی و کم کردن چسبندگی مخاط

ارکژل برای بهبود اختلال نعوظ در آقایان، و عدم ارگاسم در زنان

ژل موضعی erecgel برای درمان اختلالات نعوظ در آقایان و بهبود ارگاسم در زنان استفاده می شود. شروع اثر این دارو نیم ساعت پس از استفاده است. سیلدنافیل موجود در این ژل در حالت تحریک جنسی موجب افزایش جریان خون در آلت تناسلی شده و به نعوظ و به تحریک پذیری زنان کمک می کند.

بهبود ناتوانی جنسی

این دارو با افزایش جریان خون در آلت تناســـلی به نعوظ در هنگام تحریک جنسی کمک می کند. سیلدنافیل باعث مهار نوع شـــماره ۵ آنزیم فسفودی استراز ( (cGMPو افزایش نیتریک اکساید ((NO در سلول ها می گردد. این آنزیم جریان خون در آلت تناسلی مرد را تنظیم می کند. در واقع ســـیلدنافبل موجب افزایش جریان خون در آلت تناسلی در شرایط تحریک جنسی می شود

بهبود ارگاسم در بانوان

از آنجایی که سیلدنافیل در افزایش خون رسانی به واژن و ناحیه کلیتورال نیز دخالت دارد می تواند موجب بهبود تحریک و ارگاسم در زنان شود. اختلال برانگیختگی جنسی زنان زمانی رخ می دهد که افزایش جریان خون برای فعالیت جنسی کافی نیست. اختلال برانگیختگی معمولا با اختلال ارگاسم نیز همراه است.

افزایش شانس باروری در بانوان

شواهد نشان می دهند سیلدنافیل موجب افزایش جریان خون رحمی و افزایش ضخامت آندومتر نیز می گردد. به دلیل این ویژگی، این دارو انتخاب بالقوه برای بهبود اندومتر نازک است که موجب کاهش نرخ لقاح و بارداری در زنان می گردد. ضخامت کـــم آندومتر یکی از دلایل عدم موفقیـــت روش های درمان ناباروری بخصوص IVF است.

تقویت میل جنسی و افزایش انرژی

مکمل پاور از دسته مکمل های Bioenergol است که در کشور پرتغال تولید می شود.
افزایش میل جنسی و بهبود ناباروری از مشخصه های اصلی پاور است. وجود ال آرژنین و ال آسپارتات باعث افزایش خون رسانی به اندام های بدن و بهبود وضعیت نعوظ می شود. این افزایش گردش خون در عضلات موجب ارتقا سطح انرژی می شود. از دیگر مزایای آن کمک به افزایش قدرت باروری و سلامت سیستم تولید مثل آقایان و همچنین افزایش تعداد، تحرک و بهبود شکل اسپرم ها است.

ال آرژنــن ال آســپارتات

ال آرژنــن ال آســپارتات ســبب افزایــش خــون رســانی بــه انــدام هــای بــدن مــی شــود و مصــرف مکمــل هــای آن باعــث افزایــش جریــان خــون بــه آلـت تناسـلی و بهبـود وضعیـت نعـوظ مـی گـردد، از این رو بـرای مردانـی کـه بـا مشـکلاتی از قبیـل نعـوظ ناکامــل مواجــه مــی باشــند مــی توانــد مفیــد واقــع شـود. هم چنیـن آرژنیـن آسـپارتات بـا اتسـاع عـروق خونــی موجــب افزایــش میــل جنســی در آقایــان مــی گــردد و به جلوگیری از زودانزالی و افزایش زمان نزدیکی کمک بسیاری می کند.

افزایش 10 برابری میل جنسی

مــاکا یا همان جینسینگ پرویی گیاهــی اســت کــه اثـرات زیـادی بـر سـامتی انسـان دارد. بـه ویـژه باعــث افزایــش قــدرت جنســی می شــود. گیــاه مــاکا نوعی ویاگــرای طبیعی محســوب مـی شـود، از ایـن رو ایـن گیـاه محـرک جنسـی قـوی برای آقایان اســت. ایـن گیـاه بـه تنهایـی میـل جنسـی را ده برابــر مــی کنــد در نتیجــه حتــی بــرای افــرادی کـه از اختـاالت یـا ناتوانـی جنسـی نیـز رنج مـی برنـد مناســب است.

سلامت دستگاه تولیدمثل

روی نقش انکار ناپذیری در فیزیولوژی تولید مثل مردان دارد، از این رو لازم است تا همیشه به میزان مناسبی روی در بدن موجود باشد. این ماده معدنی در همه مراحل باروری: عملکرد غده پروستات، تشکیل و تحرک اسپرم و متابولیسم هورمونی نقش پررنگی را ایفا می کند. از جمله عوارض کمبود روی در بدن مردان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش مقدار هورمون تستوسترون و کاهش تعداد اسپرم ها

مکمل فمه، افزایش میل جنسی در بانوان و بهبود سیستم تولید مثل

مکمل فمه مکمل اکشن از دسته مکمل های Bioenergol است که در کشور پرتغال تولید می شود. سبب  افزایش میل جنسی در زنان شده و رفع خشکی واژن را به همراه دارد، ماده موثر در مکمل فمه ال آرژنین-ال آسپارتات، زینک و جینسینگ قرمز و B6 می باشد.

باعث بهبود عملکرد سیستم تولید مثل، تنظیم هورمون های قاعدگی و رفع خستگی در خانم ها می شود.

بهبود تولید مخاط دهانه رحم و افزایش تحریک پذیری

افزایــش جریــان خــون بــه انــدام هــای تناسـلی مـی توانـد بـه تولیـد مخـاط دهانـه رحــم کمــک کنــد. برخــی از زنــان بــه انــدازه کافـی مخـاط دهانـه رحـم را تولیـد نمی کننـد و برخــی دیگــر مخاطــی را تولیــد مــی کننــد کــه بــرای ورود اســپرم بیــش از حــد غلیــظ اســت. ال-آرژنیــن مــی توانــد از طریــق بهبــود جریــان خــون موجــب تولیــد مخــاط رحــم مطلــوب و متعــادل شــود. با افزایش جریــان خــون بافــت کلیتوریــس حساس تر شده، واژن در پاســخ بــه تحریک جنســی عملکرد بهتری نشان می دهد و احتمال رســیدن بــه اوج لــذت جنســی را بسیار افزایــش می دهد.

تنظیم سطح هورمون ها

جینسـینگ بـه عنـوان یـک adaptogen بـه تنظیـم تعــادل هورمونــی بــدن کمــک مــی کنــد کــه ایــن کار را از طریــق بهبــود عملکــرد سیســتم غــدد درون ریزاجنــام مــی دهــد. همچنیــن مشــتقات فیتواســتروژن موجــود در جینســینگ ســطح اســتروژن را تنظیــم مــی کنــد و از طــرف دیگــر بــه کبـد در بازیافـت اسـتروژن اضافـی کمـک مـی کنـد.

ورزش

عملکرد ویتامین B6 کمک به تنظیم فعالیت هورمونی، کاهش خستگی و ضعف می کند. همچنین جینسینگ موجود در این محصول ه تنظیــم ســطح کورتیــزول کمــک مــی کنــد. کورتیــزول یکــی از هورمــون هــای بــدن اســت کــه درطــول شــرایط اســترس زا تولیــد مــی شــود و از طــرف دیگــر منجــر بــه افزایــش چاقــی و چربــی شــکمی می شــود.

مکمل اکشن افزایش انرژی و کمک به افزایش حجم عضلات

مکمل اکشن از دسته مکمل های Bioenergol است که در کشور پرتغال تولید می شود.
این مکمل حاوی 5000میلی گرم ال آرژنین- ال آسپارتات به صورت مایع هست که به افزایش سطح انرژی، تحریک صفحات رشد  و کمک به عضله سازی می کند.

کاهش خستگی مفرط

یکی از راهای کاهش خستگی حذف آمونیاک از بدن است. آمونیاک علاوه بر ایجاد خستگی، مقادیر بیش از اندازه آن در بدن موجب کاهش ایمنی بدن می شود. آرژنین آسپارتات نقش برجسته ای در حذف آمونیاک در خون دارد و علاوه بر رفع خستگی، باعث افزایش انرژی نیز می شود.

افزایش قد

طی سالیان اخیر مطالعات نشان می دهند که اسید آمینه آرژنین باعث تحریک ترشح هورمون رشد می شود. هورمون رشد در عضله سازی و ترمیم بافت های آسیب دیده موثر است.

بدن سازی​

کراتین یکی از ترکیباتی است که در بافت عضلات وجود دارد و به آنها کمک می کند تا برای انجام فعالیت و بلند کردن وزنه نیرو تولید کند. ال آرژنین پیش ساز کراتین است. مکمل action با داشتن 5000 میلی گرم ال آرژنین ال آسپارتات به تولید کراتین و عضله سازی کمک می کند.همچنین کراتین در فرایند افزایش حجم عضلات و بهبود ریکاوری نقش دارد.

تهران، کارگر شمالی، خیابان چهارم، ساختمان سینا

021-88630175-6

×

شما با تیم پشتیبانی آنلاین سینا پیشگام دارو نوین در حال تماس هستید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟