اهداف و سیاست ها

اهداف و سیاست ها شرکت سینا پیشگام دارو نوین از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه دارو به صورت اخذ نمایندگی در زمینه واردات دارو آغاز و پس از مدتی اقدام به صادرات و واردات برخی داروهای فوریتی مورد نیاز در سطح کشور نمود. شرکت سینا پیشگام دارو نوین در تمام مدت فعالیت دارویی…