در درمان لوسمی ميلوسيتيك

آماده سازی پیوند مغز استخوان

ساخت کشور هند

BUCELON / Busulfan (بوسلن)

داروی بوسلن ( بوسولفان) در درمان لوسمي ميلوسيتيك و رژیم آماده سازی پیوند مغزاستخوان مصرف می شود.

اندازه ‎گيری هماتوكريت و هموگلوبين و شمارش لكوسيت (گويچه‎‌ هاي سفيد) قبل از شروع و در فواصل درمان به دلیل مهار ديررس و شديد فعاليت مغز استخوان ناشی از بوسولفان، بايد انجام شود. به دليل اثرات ديررس دارو، به محض مشاهده اولين علائم كاهش شديد و ناگهاني لكوسيت ‌ها (به خصوص گرانولوسيت ‌ها)، درمان قطع و يا مقدار مصرف دارو كاهش داده شود تا از اثرات غير قابل برگشت كاهش فعاليت مغز استخوان جلوگيري شود. دارو می ‌تواند باعث ديسپلازی سلولی در بسياري از بافت ‌ها مثل ريه، گره ‎‌هاي لنفاوی، پانكراس، تيروئيد، غده فوق كليه، كبد، مغز استخوان، مثانه، سینه و د‌هانه رحم شود.

با بروز اولين علامت فيبروز ريوي مصرف دارو بايد قطع شود.

بوسولفان داخل وریدی باید به صورت انفوزیون دوساعته تجویز شود.

 

بوسولفان در درمان لوسمی ميلوسيتيك و رژیم آماده سازی پیوند مغزاستخوان مصرف می شود.

لكوپني معمولاً‌ 15-10 روز پس از درمان بروز و تعداد گويچه‎‌ هاي سفيد در روز 30-11 درمان به حداقل می رسد. اين كاهش ممكن است تا يك ماه پس از قطع مصرف دارو هم ادامه داشته باشد، ولي معمولاً طي 20-12 هفته بهبود می ‎يابد.

با بروز اولين علامت فيبروز ريوی مصرف دارو بايد قطع شود.

لكوپنی معمولاً‌ 15-10 روز پس از درمان بروز و تعداد گويچه‎‌ هاي سفيد در روز 30-11 درمان به حداقل می‎ رسد. اين كاهش ممكن است تا يك ماه پس از قطع مصرف دارو هم ادامه داشته باشد، ولي معمولاً طي 20-12 هفته بهبود می ‎يابد

هشدارها:

-اندازه ‎گيری هماتوكريت و هموگلوبين و شمارش لكوسيت (گويچه‎‌ هاي سفيد) قبل از شروع و در فواصل درمان به دلیل مهار ديررس و شديد فعاليت مغز استخوان ناشی از بوسولفان، بايد انجام شود.

-به دليل اثرات ديررس دارو، به محض مشاهده اولين علائم كاهش شديد و ناگهاني لكوسيت ‌ها (به خصوص گرانولوسيت ‌ها)، درمان قطع و يا مقدار مصرف دارو كاهش داده شود تا از اثرات غير قابل برگشت كاهش فعاليت مغز استخوان جلوگيری شود.

– دارو می ‌تواند باعث ديسپلازی سلولی در بسياری از بافت ‌ها مثل ريه، گره ‎‌هاي لنفاوی، پانكراس، تيروئيد، غده فوق كليه، كبد، مغز استخوان، مثانه، سینه و د‌هانه رحم شود.

-با بروز اولين علامت فيبروز ريوي مصرف دارو بايد قطع شود.

– بوسولفان داخل وریدی باید به صورت انفوزیون دوساعته تجویز شود.

-جهت مصرف این دارو حتما با پزشک خود مشورت شود.

دور از دسترس کودکان و بچه ها نگه داری شود

 

سایر محصولات