ید و فولیک اسید سانی ول | suniwell

تامین کننده ید و اسید فولیک

مکمل تغذیه ای و کمک کننده

مکمل برای دوران قبل، حین و بعد از بارداری و شیردهی

قرص فولیک اسید و ید سانی ول ازجمله مکمل های تغذیه ای است که مصرف آن برای زنان، در پیش از بارداری و در زمان تشکیل سلول تخم ضروری است. این مکمل از بروز ناهنجاری های لوله عصبی جنین جلوگیری می کند، به همین دلیل توصیه شده خانم هایی که قصد بارداری دارند، حداقل یک تا سه ماه پیش از بارداری مصرف فولیک اسید و ید را آغاز و در مدت بارداری نیز ادامه دهند. توجه داشته باشید که میزان و مدت مصرف این مکمل باید زیر نظر کارشناس تغذیه صورت گیرد.

مزایای ید در قرص های اسید فولیک و ید

ید یکی از مهم ترین اجزای ساختمان هورمون های تیروئیدی است. این ماده بر رشد و تکامل سیستم عصبی – شناختی جنین و نوزاد تاثیر حیاتی دارد. کمبود و یا عدم دریافت مقدار کافی ید در زمان بارداری می تواند عوارضی در مادر داشته باشد و موجب اختلال تکاملی سیستم عصبی جنین و نوزاد شود. مطالعات انجام شده در رابطه با کمبود ید در زمان بارداری، نقش آن در تکامل سیستم عصبی در دوران زندگی جنینی و نوزادی و بروز تاخیر رشد فیزیکی – عصبی، شناختی – رفتاری و همچنین بروز کرتینیسم به خوبی به اثبات کرده است . در هنگام بارداری طبیعی و شیردهی تغییرات بسیاری در عملکرد غده تیروئید صورت می گیرد. از جمله آنها افزایش تولید هورمون تیروئید، افزایش دفع ادراری ید، ترشح ید در شیر مادر و نیاز جنین به ید است. بنابراین مادران برای حفظ سوخت و ساز طبیعی بدن و همچنین انتقال ید و تیروکسین به نوزاد و جنین در دوران بارداری و شیر دهی به ید بیشتری نیاز دارند. این کمبود را می توان با استفاده از قرص اسید فولیک و ید جران کرد.

فواید مصرف اسید فولیک در دوران بارداری: 

اسید فولیک ازجمله ویتامین های گروه B، به صورت محلول در آب است. این ماده نقش مهمی در سلامت روانی و همچنین عملکرد مغز ایفا می کند. استفاده مقدار کافی اسید فولیک در دوران قبل از بارداری و در طول بارداری از اهمیت بالایی برخوردار است. کمبود آن باعث بروز برخی ناهنجاری ها در لوله های عصبی و نخاع جنین می شود. بسیاري از این مشکلات با مصرف به اندازه و به موقع مکمل اسید فولیک در سنین باروري قابل پیشگیري است از این رو به زنانی که قصد بارداری دارن توصیه شده که قبل و در حین بارداری فولیک اسید مصرف کنند.