کپسول پروکاربازین |P-CARZINE

درمان هوچكين و لنفوم‎ های غيرهوچكينی

تومور‌های مغزی و كارسينوم‌ های با منشأ نایژه ای

ساخت کشور هند

پروكاربازين در درمان هوچكين و لنفوم‎ های غيرهوچكينی، تومور‌هاي مغزی و كارسينوم‌ های با منشأ نایژه ای، ملانوم بدخيم، ميلوم مولتيپل و پلی ‎سيتمی ورا مصرف می شود.

پروكاربازين با دارو‌های آنتی كولينرژيك، ضد ‎هيستامين‎‌ ها، ضد افسردگی‎‌ های سه حلقه ای، دارو‌های ضد ديابت خوراكی يا انسولين، كافئين، كاربامازپين، مهاركننده‎‌ های مونو آمین اکسیداز، دارو‌هاي مضعف CNS، دكسترومتورفان، دوكساپرام، فلوكستين، گوانیتیدین، لوودوپا، مپريدين، متيل دوپا و متيل فنيدات تداخل دارد.