ویال ملفالان |MELPHALAN TILOMED

درمان كارسينومای تخمدان، سینه، بيضه و ميلوم مولتيپل

ساخت کشور انگلستان

برای بيماران مبتلا به لوسمی و لنفوم توصيه می شود

ملفالان در درمان كارسينومای تخمدان، سینه، بيضه و ميلوم مولتيپل مصرف می شود.

 

نکات قابل توصیه 

۱-به علت جذب غيرقابل اطمينان، ملفالان مقدار مصرف اين دارو بايد بر اساس نياز‌هاي فردی هر بيمار و مبتني بر پاسخ‎ های بالينی و ميزان كاهش فعاليت مغز استخوان تنظيم شود.

۲-آشاميدن آب كافی و گاهي تجويز آلوپورينول به منظور جلوگيری از نفروپاتی در بيماران مبتلا به لوسمی و لنفوم توصيه می شود. همچنين ممكن است قليايی كردن ادرار نيز لازم شود.

۳-توصيه می ‎شود كه در صورت بروز لكوپنی، كاهش گویچه‎‌های سفيد يا پلاكت خون، درمان با ملفالان قطع شود. هنگامی كه نتايج معاينات بالينی و آزمايشگاهی رضايت‎ بخش گرديد مي‎توان درمان را ادامه داد.

۴-زمان بین تهیه و یا رقیق‎ سازی فرم تزریقی دارو و تجویز آن باید کمتر از ۶۰ دقیقه باشد. ۵-شکل خوراکی دارو باید با معده خالی مصرف گردد.

در صورت وجود انفيلتراسيون سلولی، تومور مغز استخوان و سابقه درمان با دارو‌های سمی براي سلول يا پرتودرماني طي ۳ الی ۴ هفته قبل از مصرف ملفالان، دارو با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی

در صورت وجود انفيلتراسيون سلولی، تومور مغز استخوان و سابقه درمان با دارو‌هاي سمی براي سلول يا پرتودرمانی طی ۳ الی ۴ هفته قبل از مصرف ملفالان، دارو با احتياط فراوان مصرف شود.