وارداتواردات داروهای ثبتی

واردات داروهای ثبتی

نیاز مردم کشورمان به داروهای روز دنیا شرکت سینا پیشگام دارو نوین را بر آن داشت تا فعالیت های خود را در زمینه واردات هرچه سریع تر آغاز کند. این مجموعه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با داشتن مجرب ترین داروسازان و کارکنان مربوطه در زمینه تشخیص و ارزیابی دارو، بازرگانی و بازرایابی، اقدام به واردات مستقیم محصولات دارویی نموده است.

واردات دارو به ایران براساس قوانین گمرکی و وزارت بهداشت به دو صورت انجام می شود: داروهای ثبتی و داروهای فوریتی.

واردات داروهای ثبتی
سینا پیشگام
شرکت سینا پیشگام دارو نوین، بخشی از داروها را تحت عنوان داروهای ثبتی وارد میکند. داروهایی ثبتی به داروهایی گفته می شود که با توجه به نیاز جامعه و پس از تحقیقات بازاریابی توسط شرکت در وزارت بهداشت ثبت و خریداری و نهایتا وارد میشود. این فرایند طی ۳ مرحله انجام می شود که توضیحات آن بدین شرح می باشد:
  • مرحله اول: فرم کامل شده Appendix1 به همراه نامه نمایندگی و… به وزارت بهداشت ارسال میشود.
  • مرحله دوم: در این مرحله، مدارکی از جمله Appendix3 ، گواهی GMP، CPP و… به وزارت بهداشت ارسال گردیده تا این مرحله نیز به تایید این وزارت برسد.
  • مرحله سوم: پرونده جامع دارویی به وزارت بهداشت ارائه می شود.
در صورت تاییدیه نهایی وزارت بهداشت و  دریافت مجوز ورود مرحله خرید و واردات توسط شرکت سینا پیشگام دارو نوین انجام می شود.