قرص مرکاپتوپریل ۵۰ میلی گرم |PURI-NETHOL

درمان لوسمی‎ های لنفوسيتیك حاد

ساخت کشور آلمان

درمان بيماری التهابی روده و آرتريت ناشی از پسوريازيس

مركاپتوپورين در درمان لوسمي‎ی های لنفوسيتیك حاد، ميلومونوسيتيك حاد و ميلوسيتيك مزمن، لنفوم‎‌ های غيرهوچكينی،‌ پلی ‎سيتمی ورا، بيماري التهابی روده و آرتريت ناشی از پسوريازيس مصرف می شود.

 

نکات قابل توصیه

در مواردي كه بيمار mg/day600-300 آلوپورينول (برای پيشگيری از هيپراوريسمی يا كند شدن متابوليسم مركاپتوپورين) مصرف می کند، ميزان مصرف دارو بايد به ۳۳ درصد تا ۲۵ درصد مقدار مصرف معمول كاهش يابد. در لوسمی حاد با وجود ترومبوسيتوپنی و خونريزی درمان می‌تواند ادامه يابد. در مواردی تجويز پلاكت نیز توصيه شده است.

عوارض جانبی 

مصرف طولانی مدت مركاپتوپورين در بيماری های غيرنئوپلاسمی، به علت اثرات بالقوه سرطان‎زایی باید با احتياط فراوان انجام شود. به محض مشاهده اولين علائم كاهش گویچه های سفيد (به خصوص گرانولوسيتوپنی) يا ترومبوسيتوپنی، خونريزی و يا زردی، درمان با دارو فوراً قطع شود.

پس از بازگشت تعداد لکوسیت‌ ها برای ۲ الی ۳ روز و یا افزایش تعداد آن، درمان را می توان با نصف مقدار مصرف اوليه از سرگرفت. كاهش گویچه های سفيد و ترومبوسيتوپنی (معمولاً خفيف) ممكن است ۵ الی ۶ روز پس از شروع درمان ايجاد و به مدت ۷ روز پس از قطع مصرف دارو ادامه يابد.

عملکرد کبد بیمار طی مصرف این دارو بررسی گردد.