قرص مارپلن (ایزوکربوکسید) ۱۰ میلی گرم |MARPLAN

عدم پاسخ به ساير دارو‌های ضد افسردگی

ساخت کشور دانمارک

درمان افسردگی شديد

اين دارو در درمان افسردگی شديد و عدم پاسخ به ساير دارو های ضد افسردگی مصرف می‌شود.

تداخل های دارویی 

مصرف همزمان اين دارو با فراورده‎ های حاوی الكل و ساير دارو های مضعف CNS ممكن است سبب تشديد اثرات مضعف CNS شود. مصرف همزمان دارو های بی حس‎ كننده موضعی حاوی اپي‎نفرين با اين دارو، ممكن است منجر به افزايش شديد فشار خون شود. مصرف همزمان دارو‌ های ضد افسردگي سه حلقه ای، فلوكستين، سرترالين،‌ سيتالوپرام و ترازودون با اين دارو موجب بروز سندرم ترشح بيش از حد سروتونين می¬‌شود. اثرات کاهش قند خون دارو¬‌هاي خوراكي کاهنده قندخون و انسولين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد. مصرف همزمان اين دارو با مقادير بيش از حد كافئين ممكن است سبب بروز آريتمي شديد قلبي و افزايش بيش از حد فشار خون شود. مصرف همزمان كاربامازپين، ماپروتيلين و ساير مهاركنندگان مونوآمين اكسيداز با اين دارو ممكن است منجر به بحران زيادي فشار خون، تشنج و حتي مرگ شود. مصرف همزمان دكسترومتورفان با اين دارو ممكن است سبب بروز هيجان و پرفشاری خون شود. اثرات محرك CNS متيل¬فنيدات در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد. مصرف همزمان گوانیتيدين و رزرپين با اين دارو ممكن است منجر به بروز زيادي متوسط تا شديد فشار خون شود. مصرف همزمان لوودوپا با اين دارو توصيه نمی¬‌شود. تحريك‎پذيري، سردرد، افزايش فشار خون و توهم با مصرف همزمان متيل‎دوپا با اين دارو گزارش شده است. مصرف همزمان اين دارو با پتيدين و احتمالاً ساير دارو های ضد درد اوپيوئيدی ممكن است موجب تحريك شديد، تعريق، سفتي عضلانی و افزايش شديد فشار خون شود. از طرف ديگر ممكن است اثرات مضعف CNS اوپیوئيد ها منجر به تشديد عوارض مضعف CNS اين دارو شود. در صورت مصرف همزمان این دارو با دارو¬‌هاي مقلد سمپاتيك، ممكن است باعث تحريك شديد قلبي و انقباض عروقي محيطي شوند. درحين مصرف اين دارو و تا ۱۴ روز پس از قطع مصرف آن از مصرف غذا‌ ها حاوی تيرامين (مانند پنير مانده و يا محصولات تخميری) بايد خودداري نمود.

نکات قابل توصیه 

-براي بروز اثرات درمانی اين دارو حداقل ۳ هفته وقت لازم است.

-از مصرف غذا‌¬هاي حاوی تيرامين، نوشابه‎ های حاوي كافئين و فراورده ‎‌های حاوی الكل و دارو های ضدسرفه، بدون مشورت با پزشك بايد خودداري گردد.

در صورت بروز علائم بحران زيادی فشار خون بايد بلافاصله به بيمارستان و يا به پزشك مراجعه شود.

-به دليل احتمال بروز سرگيجه، هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته، بايد احتياط نمود.

به دليل بروز سرگيجه يا تاري ديد، هنگام رانندگي يا كار با ماشين‎‎ آلاتي كه نياز به هوشياري دارند،‌ بايد احتياط نمود.

-از مصرف همزمان اين دارو با ساير دارو های ضد افسردگي بايد پرهيز شود و ساير دارو های ضد افسردگي بايد حداقل ۲ هفته پس از قطع مصرف اين دارو تجويز شوند.

-قطع مصرف این دارو باید به صورت تدریجی و با نظر پزشک انجام گیرد.