درمان علامتی سيستيت بينابينی

ساخت کشور کانادا

از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمود

ریمسو | RIMSO

اين دارو برای درمان علامتی سيستيت بينابيني مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

در طول درمان انجام آزمايشات چشم پزشکي و بررسی عملکرد کبد و کلیه هر ۶ ماه يک بار توصیه می شود.

۲-از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمایید.

عوارض جانبی 

۱-در طول درمان انجام آزمايشات چشم پزشکی و بررسی عملکرد کبد و کلیه هر ۶ ماه يک بار توصیه می شود.

۲-از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمود.

 

نکات قابل توصیه 

۱-از جويدن يا خردكردن قرص‌ هاي بيزاكوديل يا از مصرف آن با دارو‌هاي آنتی اسيد باید خودداری گردد.

۲-در صورت وجود آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير دارو‌ها، از مصرف اين دارو باید خودداري گردد.

۳-مصرف بلندمدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گردد.

۴-احتمال بروز بثورات جلدی و كرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود دارد.