ثبت سفارش محصول - این بخش غیر فعال و در دست توسعه می باشد. از شکیبایی شما متشکریم

GET STARTED

با تشکر، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

انتخاب دارو و مکمل تولیدی

مرحله بعد: انتخاب مکمل وارداتی

فولیک اسید و ید

قرص فولیک+ ید ( سانی ول ) 30 عددی

آفر 1-1 کالایی

ویتامین ث جوشان 500

ویتامین ث جوشان 500 - ویتاسین

آفر پایه 2 - 1 کالایی

ژل ارکژل(سیلدنافیل) ژل  1 %

ژل ارکژل(سیلدنافیل) ژل 1 %

آفر پایه 2- 1 کالایی

ویتامین ث جوشان 1000- ویتاسین

آفر پایه 2 - 1 کالایی

قرص ویتامین D3 (1000 واحدی)

آفر 1-1 کالایی

کرم واژینال کلیندامازول

کلیندامازول

آفر پایه 10 - 1 (32-4) کالایی

شربت ضد سرفه آی کاف

آی کاف

آفر پایه 1- 1 کالایی

شربت ضد سرفه آی کاف کیدز

شربت آی کاف کیدز

آفر پایه 1- 1 کالایی

قرص جوشان ORS-eff (10عددی)

20 - 1

قرص جوشان کلسیم

قرص جوشان کلسیم

آفر کالایی 23- 1

قرص جوشان ORS-eff (20عددی)

20 - 1

این مورد باید انتخاب شود

ادامه دهید

انتخاب شرکت پخش

این مورد باید انتخاب شود

ادامه دهید

مشخصات

این مورد باید انتخاب شود

ادامه دهید

مکمل وارداتی

مرحله بعد: انتخاب دارو های وارداتی

قرص گلوکزآمین (آرتروزن)

قرص گلوکزآمین (آرتروزن)

بدون آفر

این مورد باید انتخاب شود

ادامه دهید

دارو های وارداتی ( ثبتی و فوریتی)

مرحله بعد: انتخاب شرکت پخش

آمپول اینفراسیانین ( ایندوسیانین ) 1 عددی

آمپول روپیواکائین 2 میلی گرم 10عددی

آمپول روپیواکائین 5میلی گرم 10عددی

آمپول روپیواکائین 7.5 میلی گرم 10عددی

آفر کالایی 4+1

آمپول روپیواکائین 10میلی گرم 10عددی

آفر کالایی 4+1

آمپول آمیودارون هیدروکلراید 150م گ/3ام ال- 5ع

آمپول سديم تترادسيل سولفات 3% 2 م.ل فيبرووين 5 ع

آمپول افدرین هیدروکلراید (بیوتیکا) 50 م گ /1 م ل- 10 ع

آمپول سديم تترادسيل سولفات 1% 2 م.ل فيبرووين 5 ع

آمپول آنتیرکس (ادروفونیوم کلراید)10 م گ/1م ل 10ع

آمپول کلسيم ادتات سديم 50 م.گ / م.ل 10 م ل 10 ع

اسپری نیتروگلیسیرین (نیترولینگوال) 0/4 م.گ-1 ع

آمپول وراپامیل 2.5 م گ- 10ع

آمپول مگلومین 76 درصد 20 م ل 10 عددی

آمپول فیتومنادیون ( کاناویت) 10م گ -5ع

سرنگ آماده تزریق دفلوکس 1 عددی

شربت ریسپریدون1م گ/1م ل 1 عددیa

قرص سدیم فنیل بوتیرات ( آمونپس ) 500 م گ 250 عددی

قرص کلرامبوسیل( سلکران ) 2 م گ 30 عددی

قرص ایزوکربوکسازید 0 مارپلن ) 10 میل گرم 56 عددی

قرص مرکاپتوپرین ( 6-MP ) 50 م گ 100 عددی

کپسول استنشاقی فورمترول 60 عددی

قرص پلاس کلیوم(پتاسیم کلراید)600 م گ200ع

کپسول پروکاربازین ( هدپرو ) 50 میلی گرم 50 عددی

کپسول کلسیم دوبیسیلات(دوکسی ترکس)500م گ - 30ع

قرص جوشان فسفات ساندوز 500 م گ20ع

ویال آسپارژیناس 1 عددی

قرص دیسولفیرام(آنتابیوز)250م گ -40عددی

قطره کامبیستل 0.3%&0.1% 5ml 1 عددی

ویال دانوروبیسین ( دانئون ) 20 م گ 1 عددی

قرص لیوتیرونین سدیم (T3) 25میکروگرم -30ع

کپسول آناگریلاید 500 میلی گرم 100 عددی

ویال رمدسیویر 100 میلی گرم 1 عددی

کپسول فنوکسی بنزامین 10 م گ 50 عددی

ویال ایندوسیانین گرین ( وردای ) 5 عددی

ویال کنتراتیون (پرالیدوکسیم) 200 م گ/10 م ل -10ع

ویال بیوکوریل ( پروکاینامید ) 1 گ 10 ام ا ل 1 عددی

ویال دوبوتامین ( میوزاک )250 میلی گرم/20 ام ال 1 عددی

ویال نیتروپروساید ( نیپرس ) 50 م گ 1 عددی

ویال ریمسو 50 ام ال 1 عددی

ویال ملفالان 1 عددی

ویال فلوکونازول 2mg / 1ml -100ml

ویال نیمودیپین 10 م گ/ 50 ام ال 1 عددی

کپسول سوکسيمر 200 م.گ سوکسيکاپتال

این مورد باید انتخاب شود

ادامه دهید

هزینه نهایی

تخمین قیمت نهایی:

خلاصه

توضیحاتاطلاعاتتعدادقیمت
تخفیف:
مجموع:

ثبت سفارش